کوکوپیت و پیت ماوس کیمیا مدل G_T 3 وزن ۱.۵ کیلوگرم

۱۲,۷۴۰ تومان

نقد و بررسی اجمالی

خاکی مناسب برای گلدان و کشت گلدانی است که هم تامین کننده مواد غذایی لازم باشد و در عین حال به اندازه کافی آب در خود نگه دارد و در نتیجه آب دادن به گلدان مواد غذایی و خاک سریع شسته نشده و گیاه با کمبود مواد غذایی دچار نشود نکته مهم دیگر این است که به جهت حفاظت از ریشه گیاه ترکیب آن به گونه ای باشد که تجمع آب موجب پوسیدگی ریشه نگردد