گیاه طبیعی سانسوریا مینیاتور سبز کد P.A.012

67,100 تومان

نقد و بررسی اجمالی

سانسوریا مینیاتورسبز نورکامل بهترین شرایط نوری این گیاه است ولی درسایه هم قادربه ادامه زندگی است،تابش مستقیم آفتاب را تحمل نمیکند . دما :درزمستان تا درجه حرارت 10 درجه سانتیگراد قدرت تحمل دارد ولی درجه حرارت مطلوب دراین فصل 16 است،درتابستان دردرجه حرارت مطلوب برای انسان 24 درجه . نسبت به سرما حساس است وسرمای بیش ازحد تاب نمی آورد ودچار یخ زدگی می گردد. آبیاری: درزمستان هر 3 هفته یکبار ودرتابستان یکبار درهفته آبیاری کافی است به دلیل ساقه گوشتی گیاه که سرشار ازآب است ازآبیاری زیاد از اندازه پرهیز نمایید چون باعث پوسیدگی گیاه میگردد در آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک خشک شود. خاک : بهترین خاک،خاک لوم است ( ( مخلوطی ازشن،رس وموادآلی ) برگ پوسیده یا کود دامی به مقدارکم ) است . استفاده بیش ازحدازموادآلی باعث پوسیدگی ساقه گیاه وازبین رفتن آن میگردد.